Exploring new ways to live without oil
JUL
7

2007

Wereldwijde aftrap campagne klimaatbeheersing door Al Gore. Tja, allemaal leuk en aardig en iedereen is het er wel over eens dat er iets moet gebeuren (alhoewel heeft de natuur niet haar eigen wetten, en heeft de mens zich willens en wetens zich hier niet aan aan te passen?) maar zodra de portemonnaie getrokken moet worden is niemand thuis. Bewustwording, daar gaat het in feite om. Zie ook interview met Al Gore, de grote initiator van dit gigantisch project.

Sinds de presentatie van Al Gore over de CO2 uitstoot en dus het broeikaseffect, vroeg ik me af welke bedrijven zich nu inzetten voor alternatieve energie. Mensen zijn mede hierdoor toch milieubewuster geworden, ik betrap me er zelf ook op, ook al is het om mijn energierekening naar beneden bij te stellen. Ik geloof dan ook dat deze sector komende jaren een hoge vlucht zal nemen mede op basis van de schadelijke effecten van fossiele brandstoffen voor het milieu, kortom de wereld is naarstig op zoek naar alternatieve grondstoffen. Er zijn zoveel soorten, bijv. alternatieve energie opwekken uit suiker, mais, de zon, koolzaad, wind, water enz. En wat te denken over het ondanks de bekende redenen omstreden uranium, waar weer belangstelling voor is? Kijkend naar de toekomst is men ervan overtuigd dat de oliereserves zo onderhand op raken. Los hiervan wil men in het Westen voor de olie en gas niet teveel afhankelijk worden van Rusland (Putin) met zijn enorme voorraden olie- en gasvelden en kort lontjes regio's als het Midden Oosten. Nederland is bijv. al voor een groot deel afhankelijk van energievoorziening door Rusland, een land waarvan je je mag afvragen of het democratisch proces verloopt zoals men zich dit in het Westen voorstelt. Geen prettig idee, deze man krijgt er alleen maar nog meer praatjes door...!

DEC
23

Renewables

Een bank als ABNAMRO speelt ook in op de vraag naar dit soort aandelen met het energy certificaat, de AAB RENEW ENERGY, huidige koers (13 April 2007) 14,08 euro. Ook andere bankinstellingen als o.a. Ohra (waar ik al een positie in heb) en de Robecogroep hebben fondsen in deze sector. Er is een enorm aanbod aan fondsen in deze sector, er zitten goede maar ook bagger tussen. Buiten dat is het ook een behoorlijke volatiele sector. Bij Morningstar is een gedegen stukje over alternatieve energie te lezen.
Toch ziet prof Jepma weinig brood in windenergie, waar Nederland komende jaren substantieel op wil inzetten, getuige de recente opening van windmolens door prins Willem Alexander. Het is zwaar gesubsidieerd (gewoon duur dus) en voor zover ik weet is het buitenland (o.a. Duitsland (wereldleider in deze sector) en Denemarken) al veel verder met deze vorm van energie.

  • aaa
  • bbb
  • ccc

Dus geloof ik dat in 2008 en verder investeringen in alternatieve energie aanzienlijk zullen stijgen over de hele wereld. Duurzaamheid is het modewoord geworden en de media springt hier ook bovenop. Je kunt geen krant openslaan of de tv aanzetten, er is altijd wel een artikel of programma waar de groene bewustwording nog even wordt bewerkt.